Access vervolg

Doel:

Access is het bekende databasepakket van Microsoft. In deze training wordt een gedegen basis gelegd voor vakkundig gebruik van dit pakket. De training Access vervolg is bestemd voor een ieder die werkt of gaat werken met een Access database en behoefte heeft aan meer dan basiskennis van het programma. De training is zowel geschikt voor medewerkers die gegevens in Access gaan bijhouden als voor degene die databases gaan ontwerpen.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Access 2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows en Access is vereist.

Duur:

Begeleid Open Leer Centrum zelfstudie 6 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 3 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Voorkennis Access

Voorkennis

Tabellen, velden en veldtypen (herhaling)

Tabellen, velden en veldtypen (verdieping)

Relaties tussen tabellen

Tabellen koppelen tussen databases

Voorbeelddatabases

Nieuwe functies in Access 2010

Compatibiliteit

Thema's en sjablonen

Mogelijkheden in formulieren

Het lint aanpassen

Tabellen koppelen

Navigatiebesturingselement

Berekend veld

Gegevensmacro's

Webdatabases

Geavanceerde query's

Query's met criteria

Gemiddelde, som en aantal

Parameterquery's

Query-eigenschappen

Kruistabelquery's

Samenvoegquery's

Formulieren-techniek

Filteren en sorteren

Gegevensbron aanpassen

Keuzelijst aanpassen

Samengestelde informatie

Eigenschappen van besturingselementen

Foutcontrole in formulieren

Kop- en voetteksten

Actiequery's

Toevoegquery's

Bijwerkquery's

Verwijderquery's

Tabelmaakquery's

Formulieren functionaliteit

Gesplitst formulier

Hoofd- en subformulieren

Formulieren met tabbladen

Knoppen in formulieren

Knop voor het afdrukken van een rapport

Modaal en Pop-up formulieren

Rapportage

Eenvoudig rapport

Nieuwe pagina's

Kop- en voetteksten

Subrapporten

Groepen manipuleren

Speciale velden

Importeren en exporteren

Exporteren naar Word

Importeren vanuit een tekstbestand

Exporteren naar Excel

Importeren vanuit Excel

XML data exporteren

XML data inporteren

Draaitabellen

Draaigrafieken

Webdatabases

Vereisten voor een webdatabase

Navigatieformulier

Compatibiliteitscontrole

Publiceren naar Access Services

Ontwikkelhulpmiddelen

Het navigatiedeelvenster aanpassen

Objectafhankelijkheden

Databasedocumentatie

Comprimeren en herstellen

Database splitsen

Koppelingsbeheer

Niet-ondersteunde databasehulpmiddelen

Beveiliging

Beveiligingswaarschuwing

Het Vertrouwenscentrum

Wachtwoordbeveiliging

Beveiliging tegen wijzigingen in het ontwerp

Macro's

Een eenvoudige macro

Macrogroepen en opmerkingen

Conditionele macro's

Ingesloten macro's

Macro's delen met anderen