Access basis

Doel:

De training is bedoeld voor hen die het databaseprogramma Access voor Windows gaan gebruiken bij het opzetten, wijzigen en uitdraaien van databestanden. U kunt als deelnemer Access voor Windows toepassen bij het maken en gebruiken van onderdelen van databases. U heeft inzicht in de mogelijkheden van het werken met een databaseprogramma in het algemeen en beschikt over vaardigheid in het werken met de basiscommando’s van Access voor Windows.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Access 2007/2010/2013.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows.

Duur:

Begeleid Open Leer Centrum zelfstudie 6 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 4 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Nederlandse versie van MS Access. Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Gebruik van Access

Wat is Microsoft Access?

Hoe werkt een database?

De helpfunctie gebruiken

Werken met een database

Access opstarten

Nieuwe database maken op basis van een sjabloon

Een bestaande database openen

Werken met het navigatiedeelvenster

Het uiterlijk van Microsoft Access

Het lint

De Backstage-weergave

Tabbladen voor objecten

Statusbalk

Miniwerkbalk

Tabellen openen, opslaan en sluiten

Tabellen verwijderen

Een database opslaan

Sluiten

Een bestaand rapport gebruiken

Een bestaande formulier gebruiken

Bestaande query's gebruiken

Werken met gegevens

Navigeren

Records wijzigen

Verschillende typen velden wijzigen

Herstellen

Records toevoegen

Een record kopiëren

Records verwijderen

Zoeken en vervangen

Uitvoer naar eigen wens aanpassen

Records uit een tabel filteren

Formulierfilters

Een eenvoudige query maken

Meer over criteria opnemen in een query

Totalen in een query opnemen

Rapporten maken met de Wizzard Rapport

Zelf tabellen ontwerpen

Tabellen, velden en veldtypen

Een nieuwe tabel maken

Tabellen afdrukken

Tabelstructuur wijzigen

Veldeigenschappen

Indexen en de primaire sleutel

Het ontwerpen van een database

Alle gegevens in één tabel

Gekoppelde tabellen

Databases normaliseren

Relaties tussen tabellen

Veel voorkomende problemen

Tabellen splitsen met de Wizard

Query's maken op basis van meerdere tabellen

Het maken van rapporten

De Wizard Rapport

Rapport afdrukken

Rapporten ontwerpen

Rapportopmaak aanpassen

Invoerformulieren maken en gebruiken

Een formulier maken

Formulier afdrukken

Formulier lay-out aanpassen

Keuzelijsten toevoegen

Verschillende typen velden maken

Formulieren voor verschillende doeleinden

Toepassingsonderdelen

Externe gegevens

Gegevens importeren

XML

Gegevens exporteren

Exporteren naar PDF en XPS