Excel basis

Doel: De training is bedoeld voor hen die het spreadsheetpakket 'Excel voor Windows (Ned.)' gaan gebruiken voor het maken van lijstjes, overzichten en eenvoudige berekeningen. De deelnemers kunnen na afloop in Excel efficient navigeren door een werkblad, een werkblad opmaken en enkele veel voorkomende formules gebruiken. Ook leert u rekenen met tijd en datums.
Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2013/2016/Office365/2019.

Benodigde voorkennis:

In de training wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer bekend is met de basisprincipes van 'Windows'. Er is geen specifieke voorkennis met betrekking tot het werken met een spreadsheetprogramma vereist.

Duur:

Open Leer Centrum - zelfstudie 3 dagdelen van 3 uur. Er is een docent aanwezig om te verduidelijken en aanwijzingen te geven.

Klassikaal:

Klassikaal: Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 1 dag van 6 uur.

Werkwijze:

Het trainingsmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Cursusmateriaal in het Nederlands er is een versie die geschikt is voor de Nederlandse of Engelse versie van Excel. Het trainingsmateriaal is geschikt als naslagwerk en is voor zien van een inhoudsopgave en een index.

Module 1B: Berekeningen met Excel 2013

Excel starten, bekijken en afsluiten

Een werkmap openen, opslaan en sluiten

Navigeren en selecteren

Tekst, getallen en formules invoeren

Andere gegevens invoeren

Getallen, tekst en formules wijzigen of wissen

Een werkblad afdrukken

Module 2B De helpfunctie gebruiken

Helpinformatie opvragen

Module 3B De lay-out aanpassen

Kolommen en rijen aanpassen

Tekst en getallen opmaken

Lijnen, kaders en kleur aan cellen toevoegen

Snel de opmaak aanpassen

De opmaak kopiëren

Module 4B: Werken met Formules

Absolute en relatieve verwijzingen

Tekst, getallen en formules verplaatsen en kopiëren

Een functie gebruiken

Een 'opmerking' bekijken en invoeren

Celnamen invoeren en gebruiken