Excel vervolg

Doel:

U kunt na afloop een document naar uw wensen afdrukken en beveiligen. U kunt data importeren en aanpassen. Grafieken opnemen in een werkblad en deze aanpassen. Data imports van verschillende bronnen uitvoeren. Verder kunt u Smart-art diagrammen opstellen en kunt u rapportages maken met behulp van PowerView

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2013/2016/Office365/2019.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows is gewenst en een goede basiskennis van Excel.

Duur:

Open Leer Centrum 6 dagdelen van 3 uur. Er is een docent aanwezig om te verduidelijken en aanwijzingen te geven.

Klassikaal: Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 2 dagen van 6 uur.

Werkwijze:

Het trainingsmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Cursusmateriaal in het Nederlands er is een versie die geschikt is voor de Nederlandse of Engelse versie van Excel. Het trainingsmateriaal is geschikt als naslagwerk en is voor zien van een inhoudsopgave en een index.

Module 1V: Een werkblad afdrukken

Snel afdrukken en het afdrukvoorbeeld bekijken

De paginaweergave en pagina-einde weergave

De afdrukopties instellen

Afdrukvenster

Module 2V: Werkmappen optimaal inrichten en beveiligen

Werkbladen toevoegen, kopiëren en benoemen

Werken met een aantal werkmappen tegelijk

Delen van het werkblad vastzetten

Cellen, werkbladen en werkmappen beveiligen

Module 3V: Geavanceerde formules gebruiken

Datum en tijd functies

Informatiefuncties

Wiskundige functies

Tekst functies

Gegevensvalidatie

Enkele statistische functies

Database functies

Logische functies

Module 4V: Geavanceerde opmaak

Thema’s en stijlen

Invoegtoepassingen

Module 5V: Met data werken

Gegevens importeren

Met Excel tabellen werken

Lineaire reeksen en groeireeksen

Module 6V: Grafieken en Sparklines

Een grafiek invoegen

Een grafiek bewerken

Een grafiek afdrukken

Sparklines

Snelle analyse

Module 7V: Rapportages en formulieren

Smart-Art

Screenshot tool

Camera tool

Formulieren

PowerView