Excel VBA

Doel:

Voor het schrijven van macro's die werken met Cellen, Ranges, Formules. Leer razendsnelle applicaties maken met behulp van Arrays. Maak aangepaste dialoogvensters om informatie op te vragen van gebruikers. Maak verbindingen met Access en SQL databases, analyseer en breng eventueel veranderingen aan. Leer gebruik te maken van andere Office applicatie binnen Excel.

For writing macros that work with cells, Ranges, Formulas. Learn to make fast applications using Arrays. Create custom dialog boxes to request information from users. Make connections with Access and SQL databases, analyze and make any changes. Learn to use other Office application within Excel. Create and use your own Userforms.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Excel 2010/2013/2016.

Benodigde voorkennis:

Een basiskennis van Windows en een gevorderde kennis van Excel.

Klassikaal:

Bedrijfstrainingen bij u op locatie of in een vergaderzaal bij u in de buurt. Vraag naar de mogelijkheden.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is in het engels. De training kan zowel in het nederlands als in het engels verzorgd worden. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij engels kan lezen.

Introduction to Visual Basic for applications
Using and mastering The Visual Basic Editor
Using Ranges in Procedures and functions

Ranges, Cells, Offset, Resize, Columns, Rows, Multiple Ranges

Looping and Flow Control

For .... Next, Do Loops, For Each, If .... then ... Else,Case

R1C1 Formulas

Creating and Manipulating names in VBA

Adding Names, Deleting Names, Hiding Names

Event Programming

Arrays

Declarations, Filling, Dynamic Arrays

User Forms, MessageBox, Inputbox

Creating your own form, Calling and Hiding forms, Programming controls, Verifying field entry

Advanced Filter

Using the Advanced filter in VBA, Extracting an unique list of values

Pivot Tables

Creating a PivotTable, Using the advanced filter, Filtering a dataset, Using the datamodel

User defined functions

Data visualizations and Conditional Formatting

Automating Word

Advanced userform Techniques