SharePoint

Doel:

Deze training is speciaal bedoeld voor eindgebruikers die met Microsoft Office SharePoint Server 2013. Zij beschikken over basiskennis van Microsoft Office, Windows en Internet browsers. U wordt “hands-on” door de handelingen geleid met uitleg en oefeningen. In cursus komt het gebruik van SharePoint aan de orde. Daarbij worden alle onderdelen van SharePoint behandeld, zoals bibliotheken, lijsten, de agenda, blogs en discussieborden. Uiteraard komt ook de integratie met Microsoft Office uitgebreid aan de orde.

Doelgroep:

De cursus Microsoft Office Sharepoint Eindgebruikers is bestemd voor iedereen gaat werken met Microsoft Office SharePoint Server 2010 2013.

Leerdoelen:

Na afloop van de training kunt u:

♦ Werken met sites.

♦ Werken met lijsten en bibliotheken.

♦ In- en uitchecken van documenten en versiegeschiedenis.

♦ De integratie tussen MS Office en SharePoint.

♦ Zoeken.

♦ Werken met SharePoint onderdelen als webonderdelen, enquêtes, discussieborden, vergaderwerkruimten, wiki's, blogs en RSS feeds

Benodigde voorkennis:

Microsoft Office, Windows, omgaan met Internet Explorer.

Lesmateriaal:

MS Office SharePoint 2010/2013 Eindgebruiker NL.

NL: Nederlandse tekst, Nederlandse software.

Overig:

Wijze van toetsing en certificering: Niet van toepassing.

Kennismaken met SharePoint

Wat is SharePoint?

Inzetgebied van SharePoint

Verschil tussen SharePoint 2010/2013

De samenwerking tussen Microsoft Office en SharePoint

SharePoint starten of openen

Werken met sites

De lay-out van een site

Webonderdelen (web parts)

Lijsten

Bibliotheken

Gebruikers en rechten

Sites, gebruikers en groepen

Gebruikersrechten

Werken met lijsten

Items toevoegen, wijzigen en verwijderen in standaardlijsten

De Prullenbak

Bestanden aan een lijstitem toevoegen

Een nieuwe lijst maken

Lijsten sorteren en filteren

De lijstweergave wijzigen

Een lijst of lijstweergave verwijderen

Werken met bibliotheken

Documenten in- en uitchecken

Versiegeschiedenis

Waarschuwingen (alerts)

Een nieuwe documentbibliotheek maken

Mappen aan een documentbibliotheek toevoegen

Een documentbibliotheek verwijderen

Afbeeldingsbibliotheken

Microsoft Office en SharePoint

Documenten publiceren

Documenten wijzigen

Documentwerkruimten

Een documentwerkruimte maken vanuit SharePoint

Een documentwerkruimte maken vanuit Office

Een documentwerkruimte maken vanuit Oulook

Een vergaderwerkruimte maken vanuit Outlook

Een diatheek maken en gebruiken

Integratie met Office

Lijsten exporteren en koppelen

Een lijst maken van gegevens in Excel

Een bibliotheek downloaden

SharePoint en Outlook agenda's

SharePoint en Outlook contactpersonen

Overige SharePoint onderdelen

Enquetes

Discussieborden

Vergarderwerkruimte

Dashboards en KPI's

Wiki's

Blogs

RSSfeeds

Zoeken

Zoeken binnen een SharePoint site

Zoeken binnen een lijst of bibliotheek

Complexe zoekopdrachten