Word basis

Doel:

U kunt als deelnemer Word gebruiken voor het maken van brieven, facturen, notulen, memo’s, etiketten, enzovoort. U heeft inzicht in de mogelijkheden van het werken met een tekstverwerker in het algemeen en heeft vaardigheid in het werken met de basiscommando’s van Word. Daarnaast kunt u taalcorrecties uitvoeren.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Office Word 2013/2016.

Benodigde voorkennis:

(Basis) kennis van Windows is vereist.

Duur:

Begeleid Open Leer Centrum zelfstudie 7 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfs- en particuliere trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 4 dagdelen van 3 uur.

Werkwijze:

Het lesmateriaal is opgebouwd uit modulen die ieder een specifiek onderwerp behandelen. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een voorbeeld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met opgaven. Aan het eind van iedere module zijn er eindopgaven waarbij alle stof uit de gehele module geoefend wordt.

Overig:

Nederlandse versie van MS Word. Het lesmateriaal is geschikt als naslagwerk.

Inhoud van de training:

Een tekst maken, opslaan en afdrukken

Word starten en sluiten

Tekst typen en opslaan

Tekst opvragen en verbeteren

Tekst afdrukken

Met meer documenten werken

Hulp opvragen bij het werken met Word

Helpinformatie opvragen

De Officeassistent gebruiken

Tekst opmaken

Tekst accentueren

Letteropmaak veranderen

Tekst omkaderen en arceren

Tekst automatisch opmaken

Tekst indelen

Alinea’s uitlijnen

Tabinstellingen gebruiken en veranderen

Het inspringen binnen alinea’s regelen

Opsommingen maken

Afstand tussen regels en alinea’s veranderen

Een document opmaken

Pagina-instellingen veranderen

Marges instellen

Kop- en voetteksten instellen

Tekst in kolommen plaatsen

Een adres op een etiket of envelop afdrukken

Met tabellen werken

Een tabel maken en invullen

Een tabel bewerken

Een tabel opmaken

Rekenen in tabellen

Een afbeelding opnemen in een document

Tekenen

Afbeeldingen invoegen en bewerken

Tekst en afbeelding combineren

Taalcorrecties uitvoeren

Tekst zoeken en vervangen

Woorden afbreken

De spelling en grammatica controleren

De tekst automatisch laten corrigeren en aanvullen

Met tekstfragmenten werken