Word vervolg

Doel:

Deze training is bedoeld voor mensen die vaak wat complexere taken binnen de tekstverwerker Word gebruiken zoals het samenvoegen van adressenbestanden met brieven (mailmerge).

Daarnaast leert de deelnemer standaardsjablonen te maken binnen Word en opmaakprofielen aan te passen aan bijvoorbeeld een huisstijl.

Verder leert u:
♦ in een document automatisch een inhoudsopgave te maken en bij te werken
♦ een index te genereren
♦ kruisverwijzingen te maken binnen het zelfde document
♦ lijsten voor bijvoorbeeld afbeeldingen te genereren
♦ standaard invulformulieren te maken met behulp van aankruisvakjes en invulvelden
♦ taken te automatieren met macro's
♦ hoe u in teamverband een gezamelijk document kunt bewerken en redigeren.

Versie:

Bedoeld voor de versies Microsoft Office Word 2013.

Benodigde voorkennis:

Goede kennis van Windows en een goede kennis van Word.
De deelnemer dient de training Word basis te hebben gevolgd.

Duur:

Begeleide zelfstudie: Via het Open Leer Centrum 5 dagdelen van 3 uur.

Klassikaal:

Bedrijfsmatige klassikale trainingen worden verzorgd vanaf 4 deelnemers, 3-4 dagdelen van 3 uur. Individuele maatwerktrainingen voor 1 tot 12 personen op aanvraag.

Werkwijze:

De training is een hands-on training. Iedere module is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken waarin een bepaald onderdeel wordt behandeld aan de hand van een aantal voorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een aantal opdrachten waarbij de deelnemer het geleerde in praktijk brengt.

Overig:

Het lesmateriaal is geschikt voor individueel en klassikaal onderwijs.
De deelnemer kan het lesboek gebruiken als naslagwerk.
Het lesmateriaal is in het Nederlands.

Inhoud van de training:

Sjablonen, opmaakprofielen en formulieren gebruiken

Werken met sjablonen

Werken met opmaakprofielen

Werken met formulieren

Index, inhoudsopgave en kruisverwijzigingen maken

Een index maken

Een inhoudsopgave maken

Een kruisverwijzing maken

Een mailing maken

Inleiding

Een hoofddocument samenstellen

Een gegevensbestand samenstellen

Records selecteren om samentevoegen

Een Word-veldinvoegen

Met eenvoudige macro’s werken

Macro’s gebruiken en maken

Macro’s wijzigen en programmeren

Gezamenlijk een document bewerken

Documenten lezen op het scherm

Gezamenlijk een document bewerken