Trainen in Kennis

Kennisoverdracht

René Romijn en Jacqueline Romijn-Voermans vormen de spil bij SMZ Training en Support.

René licht graag toe wat hij de meest belangrijke aspecten vindt bij het opleiden en trainen van mensen. "In de eerste plaats doe ik het opleiden van mensen met ontzettend veel plezier, dat is ook een voorwaarde om mensen enthousiast te krijgen over de lesstof. Natuurlijk moet het volgen van een training primair kennisoverdracht tot gevolg hebben".

Jacqueline is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van een training "Daarin is persoonlijk contact voor mij erg belangrijk. Uit ervaring kan ik vertellen dat een goede en fijne samenwerking alleen tot stand komt door gesprekken met de verantwoordelijke binnen een organisatie".

Onze filosofie

Trainen is een proces van het actief toepassen van ervaringen. Het omvat het ontwikkelen of verdiepen van vaardigheden, kennis, ideeën, betekenis of perceptie. Effectieve trainingen hebben tot gevolg dat u anders wilt gaan werken en uw werkwijzen verder wilt ontwikkelen. Bovendien stimuleert dat om nog meer te willen leren. Waar begint het? Een training begint met het inventariseren van behoeftes. Want die zijn voor ieder bedrijf anders. Des te belangrijker dat er na inventarisatie een passend opleidingsplan wordt gemaakt. Dat plan maken we samen met u, om te zorgen dat alle medewerkers voldoende getraind zijn in alle, voor uw bedrijf, benodigde vaardigheden.

Over onze opleidingen

COVID19

Door COVID19 is het lastiger trainingen te verzorgen. Daarom verzorgen wij het meerendeel van onze trainingen online met behulp van Microsoft Teams. Op dit moment (1 maart 2021) zijn klassikale trainingen niet mogelijk maar we hopen binnenkort weer terug te zijn.
Onze ervaringen met online lesgeven zijn positief. Korter 1 tot 1,5 uur per keer, maar wel vaker. Daardoor kan het gewone werk gemakkelijker doorgang vinden en blijft de concentratie op pijl. Wel is een laptop of desktop voor de deelnemer handig een scherm van een telefoon is wel erg klein.
Ik merk dat de deelnemers het een uitje vinden om deel te nemen aan een van onze trainingen. Even weg uit de sleur van thuiswerken. Wij willen u en ons zelf beschermen tegen de verspreiding van COVID19. Daarom kunnen wij in ons trainingslokaal nog maar maximaal 4 deelnemers ontvangen.
Op locatie trainen kan wel mits er voldoende ruimte en ventilatie is. Wel kunnen wij online trainen dat doen we door middel van Microsoft Teams. Dat is makkelijk we kunnen daardoor de sessies korter maken bv. einde van de dag of 's ochtends vroeg daardoor kan het gewone werk ook gewoon doorgaan.
Bij individuele trainingen kan kort maar zeer intensief op een onderwerp ingegaan worden die speciaal voor de deelnemer van toepassing is.

René Romijn

Locaties

Wij verzorgen onze trainingen door geheel Nederland en België. Bij u op locatie of in een voor u gunstig gelegen trainingslocatie.

Trainingsvormen

Wij geven onze trainingen 'instructor-led' dat betekent dat de trainer actief de training verzorgt. e-learning modules hebben slechts een beperkte meerwaarde. Onze mening is dat deze met name geschikt zijn voor starters met een bepaald pakket. Voor specialistische vragen kunt u beter kijken op YouTube (maar dan moet je wel weten wat je zoekt).
Instructor led betekent niet automatisch klassikaal dat kan ook individueel en op afstand met Microsoft Teams of Zoom.

Nazorg

Een training is niet afgelopen aan het einde van een trainingsdag. Cursisten kunnen na afloop altijd contact opnemen voor nadere uitleg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de opleidingen van SMZ-IT? Neem dan nu contact met ons op.

Klik hier voor onze contact gegevens